Møllerup Gods

Mollerup Estate a historic gem in Nationalpark Mols Bjerge

- but it is also a home and a business with a focus on the past, the present and the future.

Our responsibility

Mollerup Estate is a living place where we cherish nature and cultural history in respect of generations that died and generations that come.

We are a very small part of a very long history. When we rejuvenate the house and plant oak trees in the forest, it is an investment for our children's grandchildren.

Similarly, we harvest the fruits of the seeds that past generations have sown. It is a responsibility we manage with great gratitude and pride.

The family today

"We" are Anne Sophie and Stig Gamborg, but Møllerup Gods is a major family business. We have four children that all help - for example when we harvest and arrange events like the World Ballet, or when we make a big bet with a new adventure like hemp, where we develop food and skin care.

Anne Sophie Gamborg manages agriculture and is active in the boards of the National Park Mols Bjerge, Old Estrup and the Section for Greater Agriculture. Stig Gamborg is the main architect of the development of Møllerup Gods as an "incubator" and is also the director of Advance Nonwoven.

Anne Sophie's mother, former court lady Lena von Lüttichau, lives in the former driver's house "Garagenborg" - which is actually the most recent building in the cargo. We are all very committed to our small, active community.

Read more about us in this article Århus Stiftstidende 
Or watch the broadcast about us from TV2 .

Godset i dag er en inkubator

Møllerup Gods betyder ikke kun noget for os. Vi byder derfor velkommen til flere forskellige aktiviteter, og vi glæder os over at kunne dele ånden her med så mange andre. 

Vi opfatter Møllerup Gods som en inkubator. Et sted, hvor initiativer spirer og virksomheder gror. Vi dyrker jorden og passer skoven, men Møllerup Gods er også vært for moderne virksomheder med produktion, oplevelsesindustri og meget andet. Derfor lever Møllerup Gods, og derfor har Møllerup Gods en fremtid.

Historien om Møllerup

Marsk Stig Andersen Hvide er den tidligst kendte ejer af Møllerup. Han var den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping.

Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år. Knud Gyllenstjerne opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk i begyndelsen af 1700-tallet, da den gamle borg ikke var ”fin” nok til hans vordende hustru, Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm.

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup i 1920, og siden er godset gået i arv inden for denne slægt. Barnebarnet Flemming Lüttichau overtog i 1967 og ejede det frem til 2002, hvor hans datter og svigersøn Anne Sophie og Stig Gamborg overtog Møllerup Gods.

Land- og skovbrug på Møllerup Gods

Møllerup Gods ligger i udkanten af Nationalpark Mols Bjerge og har et kuperet og varieret landskab. Vi driver ca. 425 hektar (ha) jord, heraf ca. 100 ha. skov.

Vi plejer naturen og etablerer løbende vildt biotoper, der øger biodiversiteten og variationen i området.

Det giver både plads til professionelt landbrug og skovbrug samt plads til en stor og unik bestand af vildt og professionelt jagtvæsen. Læs mere, hvis du har lyst til at deltage i en Møllerup Jagt.

Vi har ikke husdyravl, men dyrker jorden. Vi høster blandt andet rødsvingel græsfrø, hvede, byg og raps. Skoven er plantet med 60 pct. løvtræer og 40 pct. nåletræer. Vi driver traditionelt skovbrug og tilbyder desuden selvskovning. Kontakt os for mere information.

Færdsel i skovene

Har man hest i vores hestepension, må man ride i skovene og på markvejene. Alle andre må nyde vores naturskønne områder til fods på veje og stier i dagtimerne – med mindre der er jagt. Læs mere om hestepension.