Hele historien om Møllerup

1200-1700: Marsk Stig og hans slægt

Marsk Stig Andersen Hvide af den magtfulde Hvide-slægt er den tidligst kendte ejer af Møllerup, og det var hans vigtigste besiddelse. Gården lå, som i dag, med en borg på øen og avlsbygninger på den anden side af voldgraven. Bygningerne var mindre, men lignede ellers borgen på Kalø, og man kunne endda også sejle til Møllerup.

Marsken var den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter kongen. Han blev imidlertid dømt fredløs i 1286 for mordet på Kong Erik Klipping, selvom det senere blev betvivlet om han faktisk gjorde det. Danmarkshistorien

Den fredløse Marsk Stig tog til Norge, hvorfra han kæmpede mod Danmark. Senere i 1290 slog han sig ned på øen Hjelm i Kattegat. Møllerup Gods gik i arv til mere eller mindre nære slægtninge til Marsk Stig i 500 år.

1700-1900: Skiftende ejere

Den nuværende hovedbygning blev opført i bindingsværk af Knud Gyllenstjerne. Han skulle giftes med Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm, der var plejedatter af Christian Skeel den Rige. Middelalderborgen på Møllerup var således ikke "fin" nok til så fornem en brud. 

Knud Gyllenstjerne døde tre måneder efter brylluppet, men de fik en datter sammen. Hun overtog gården i 1721, da også moderen døde.

Fra 1790-1796 ejede Frederik Christian Rosenkrantz Møllerup, og da han ikke havde mandlige arvinger, blev gården udbudt til auktion. Han ville ikke lade den ind i stamhuset Rosenholm, som hans broder skulle overtage efter ham. De var blevet uvenner, fordi broderen havde ladet sig "baronisere". Den lange kontinuitet i slægts- og ejerskabet blev hermed brudt.

Fra 1796 var der skiftende ejere. I 1863 købte Frederik Ahlefeldt-Laurvig gården. I 1916 solgte hans barnebarn gården til sin forpagter, Wester, som i 1918 solgte til skibsreder Møller.

1920-nu: Atter en slægtsgård

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup Gods af Møller i 1920. Han renoverede den efterhånden forfaldne gård med hjælp fra arkitekt Høeg Hansen fra Århus.

Alt det indvendige af hovedbygningen blev revet ned og genopført med store højloftede rum med stuk og smukke egetræsgulve. Porten midt gennem huset blev sløjfet, og den nuværende indkørsel gennem parken blev etableret. Der blev lagt tegl på avlsgården, og voldgraven blev oprenset.

Poul Carls enke fru Kiss Carl overtog godset i 1939. Hun overdrog det til barnebarnet, Flemming Lüttichau i 1967. I 1969 blev inspektør boligen ombygget til kro, og blev drevet som sådan under navnet Hubertus Kroen.

Flemming Lüttichau overdrog godset til sin datter og svigersøn, Anne Sophie og Stig Gamborg i 2002. De lukkede efter få år kroen, renoverede bygningen og lejer den i dag ud til ferie og fest samt møder og events.

Der sker fortsat reparationer og vedligeholdelse for at bevare Møllerup’s gamle charmerende bygningsanlæg. Har du fået lyst til at se og høre mere, arrangerer vi gerne rundvisninger for selskaber og foreninger.