Møllerup Gods er en kulturhistorisk perle i Nationalpark Mols Bjerge

- men det er også et hjem og en virksomhed med en holdning til fortid, nutid og fremtid.

Vores ansvar

Møllerup Gods er et levende sted, hvor vi værner om naturen og kulturhistorien i respekt for generationer, der svandt og generationer, der kommer. 

Vi er en meget lille del af en meget lang historie. Når vi lægger nyt tag på huset og planter egetræer i skoven, så er det en investering for vores børns børnebørn. 

På samme måde høster vi i dag frugterne af de frø, som fortidige generationer har sået. Det er et ansvar, vi forvalter med stor taknemmelighed og stolthed. 

Godset i dag er en inkubator

"Vi" er Anne Sophie og Stig Gamborg, men Møllerup Gods er et større familieforetagende. Vi har fire børn, der alle hjælper til – blandt andet når vi høster og arrangerer events som Verdensballetten, eller når vi laver en stor satsning med et nyt eventyr som hamp, hvor vi udvikler fødevarer og hudpleje.

Anne Sophie styrer landbruget og er aktiv i bestyrelserne for Nationalpark Mols Bjerge, Gammel Estrup samt Sektionen for Større Jordbrug. Stig er hovedarkitekten bag udviklingen af Møllerup Gods som "inkubator" og er desuden direktør i Advance Nonwoven.

Anne Sophies mor, tidligere hofdame Lena von Lüttichau, bor i den tidligere chaufførbolig "Garagenborg" - som faktisk er en af godsets nyere bygninger. Vi er alle meget engagerede i vores lille, aktive lokalsamfund. 

Historien om Møllerup

Møllerup Gods ligger i udkanten af Nationalpark Mols Bjerge og har et kuperet og varieret landskab. Vi driver ca. 425 hektar (ha) jord, heraf ca. 100 ha. skov.

Vi plejer naturen og etablerer løbende vildt biotoper, der øger biodiversiteten og variationen i området.

Det giver både plads til professionelt landbrug og skovbrug samt plads til en stor og unik bestand af vildt og professionelt jagtvæsen. Læs mere, hvis du har lyst til at deltage i en Møllerup Jagt.

Vi har ikke husdyravl, men dyrker jorden. Vi høster blandt andet rødsvingel græsfrø, hvede, byg og raps. Skoven er plantet med 60 pct. løvtræer og 40 pct. nåletræer. Vi driver traditionelt skovbrug og tilbyder desuden selvskovning. Kontakt os for mere information.

Marsk Stig Andersen Hvide er den tidligst kendte ejer af Møllerup. Han var den mest indflydelsesrige mand i Danmark efter kongen. I 1286 blev han dømt fredløs for mordet på Kong Erik Klipping.

Møllerup gik i arv eller blev handlet blandt slægtninge til Marsk Stig i de efterfølgende 500 år. Knud Gyllenstjerne opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk i begyndelsen af 1700-tallet, da den gamle borg ikke var ”fin” nok til hans vordende hustru, Elizabeth Rosenkrantz fra Rosenholm.

Skibsreder Poul Carl købte Møllerup i 1920, siden er godset gået i arv inden for denne slægt. Barnebarnet Flemming Lüttichau overtog i 1967 og ejede det frem til 2002, hvor hans datter og svigersøn Anne Sophie og Stig Gamborg overtog Møllerup Gods.

Familien i dag

Møllerup Gods betyder ikke kun noget for os. Vi byder derfor velkommen til flere forskellige aktiviteter, og vi glæder os over at kunne dele ånden her med så mange andre. 

Vi opfatter Møllerup Gods som en inkubator. Et sted, hvor initiativer spirer og virksomheder gror. Vi dyrker jorden og passer skoven, men Møllerup Gods er også vært for moderne virksomheder med produktion, oplevelsesindustri og meget andet. Derfor lever Møllerup Gods, og derfor har Møllerup Gods en fremtid.

Land- og skovbrug på Møllerup Gods

Færdsel i skovene

Har man hest i vores hestepension, må man ride i skovene og på markvejene. Alle andre må nyde vores naturskønne områder til fods på veje og stier i dagtimerne – med mindre der er jagt. Læs mere om hestepension.

Møllerup Gods