Virksomheder på Møllerup Gods

Møllerup Gods myldrer ikke længere med staldknægte og malkepiger, men her er masser af andet liv. Der ligger nemlig flere virksomheder på godset.

Møllerup Brands & Møllerup Products

Drives af godsejere Anne Sophie & Stig Gamborg og direktør Henrik Rendbøll. Virksomheden udvikler fødevarer baseret på hamp, dyrket på Møllerup Gods. Se mere om produkterne på: 

hjemmeside

Advance Nonwowen

Drives af godsejer Stig Gamborg og direktør Flemming Werk. Virksomheden udvikler teknologier til genanvendelse af uhomogene fibre. Der er en testfabrik i en af godsets andre bygninger.

hjemmeside

Danish Cannabis

Drives af godsejer Stig Gamborg og direktør Lars Thomassen. Virksomheden arbejder med de aktive stoffer i hampplanten. Se mere på 

hjemmeside

RanchEquus

Joan Søe Santori bor til leje i Gartnerboligen. Joan er uddannet Monty Roberts instruktør. Joan tager heste i ridning, som opstaldes i Møllerups smukke herregårdsstald, hun tilbyder desuden kurser og undervisning.

hjemmeside